Program, möten och aktiviteter

Temakvällar svamp våren 2018,

Östersunds Mykologiska Förening (ÖMF)

 

Plats: Studiefrämjandets lokaler Storgatan 34, Östersund

 

Sammankomsterna är gratis för ÖMF:s medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr per sammankomst och person direkt till ”föreläsaren” eller i förväg till ÖMF:s pg 432 22 99-1

Anmälan enligt nedan, ange vid anmälan om du är medlem i ÖMF eller tänker bli innan sammankomsten. Medlemskap i ÖMF kostar 120 kr per person och 30 kr för varje tillkommande familjemedlem på samma adress. Betalas till ÖMF:s pg 432 22 99-1

 

Tisdag 6 februari kl 19-21

Svampkonsulent Britt-Mari Häggbom berättar allmänt om svamp, grundläggande kunskap om svampplockning, utrustning mm.

Anmälan till Britt-Mari Häggbom: vargarna10@gmail.com 076-827 26 49

 

Tisdag den 20 mars kl 19-21

Svampkonsulent Madelaine Onsander berättar om förväxlingssvampar och giftsvampar.

Anmälan till Madelaine Onsander: m.onsander@telia.com eller 0730-538855

 

Tisdag 10 april kl 19-21

Svampkonsulent Karin Kellström berättar om färgsvampar och svampfärgning.

Anmälan till Karin Kellström: karin.kellstrom@rodhus.se eller 070-6869074