Hem

OBS!

Besök även vår Facebooksida där det kan finnas aktuell info om utflykter

Adress:

Östersunds Mykologiska FöreningBli medlem i ÖMF


Medlemsavgift 2018

Medlem 120:-

För varje ytterligare                           familjemedlem 30:-

 

Plusgiro: 432 229 9-1


Kontakt:

Karin Kellström

0640-181 65

e-post

karin.kellstrom@rodhus.se


Birgit Ström

063-801 61

e-post.     birgit.strom@gmail.com


• ÖMF verkar för ett ökat svampintresse och ökad kunskapsnivå om svamparter och svampars roll i naturen.

• ÖMF vänder sig till alla som är intresserade av svampar, både matsvampsplockare och mer mykologiskt intresse.

• ÖMF ordnar utflykter, svamputställningar, svampinventeringar i samarbete med Sveriges Mykologiska förening, Artdatabanken och Naturvårdsenheten Jämtlands länstyrelse.


Två av våra tidigare ordföranden, Lars Lundberg 1977-1996 och Maj-Britt Såthe 1997-2008, vid den årligen återkommande Svampens Dag i september på Jamtli.

Föreningens syfte