Historik

Hur ÖMF startades

 

ÖMF bildades den 29 november 1977.

 

Lars Lundberg

Lars Lundberg, som sedan barnsben inspirerats av Nils Suber i Stockholm, tog initiativet till att bilda en svampförening i Jämtland. Lars flyttade till Östersund 1970 och hade fortsatt kontakt med Nils Suber även efter flytten. Lars blev naturligtvis ordförande i den första styrelsen och var det fram till 1997 då Maj-Britt Såthe tog över. Under åren i Östersund har Lars´ svampintresse tagit större delen av hans tid både innan föreningens bildande och under de 20 år som Lars var ordförande i föreningen. Lars´ kunskap och engagemang har varit bärande för föreningen och är det fortfarande även om nya krafter officiellt tagit över.

 

Det första större arrangemanget som föreningen medverkade i var ”Nordisk Mykologisk Konferens” på Birka folkhögskola 1982 med 90-talet deltagare från hela Norden och även en del från kontinenten. Jämtland blev därigenom mera känt för mykologer och andra svampkännare. När föreningen sedan även arrangerade SMF:s svampvecka 1984, förlagd till Köja fjällhotell i Edsåsdalen och med årsmötet i Östersund kan man säga att grunden hade lagts till kännedomen om åtskilliga arters förekomst i Jämtland, till en början inom ett mycket begränsat område. Dessa arrangemang blev startsignalen för Lars Lundberg och ett par ytterligare eldsjälar i Jämtland att fortsätta inventeringsverksamheten och då kom Stig Jacobsson in i bilden. Lars hade fått kontakt med Stig under slutet av 1970-talet och kontakten har blivit bestående genom åren. Stigs medverkan under de tidigare årliga inventeringarna har varit en grundförutsättning för den artrika omfattning dessa fått. Från 1982 och under 15 - 20 år har Stig hjälpt föreningen med inventeringar.

 

Lars Lundbergs engagemang och stora kunnande har inneburit att även andra kända mykologer under årens lopp gärna har besökt vår förening, lärt ut arter, deltagit i exkursioner och inventeringar och hållit föredrag t ex Åke Strid, Olle Persson, Herbert Kaufmann, Johan Nitare, Siw Muskos, Hans Marklund och Pelle Holmberg.

 

År 2006 var föreningen åter värd för Sveriges mykologiska förenings Mykologivecka, denna gång i Hamra i Härjedalen i samarbete med Sundsvalls Mykologiska Sällskap.

 

Kursverksamhet, studiecirklar

 

Föreningen har under årens lopp, i egen regi eller i samarbete med andra föreningar, haft studiecirklar och kurser, vid två tillfällen i mikroskopering, 1993 och 2001 (ledare Ingemar Tagesson och Lars Lundberg),”Tickkurs” (Malte o Gunnel Edman, Anders Bringskog), ”Marksvampar med indikatorvärde” (Stig Jacobsson, Håkan Lindström, Lars Lundberg), ”Veta mer om kremlor” (Tommy Svensson). Samarbetspartners har varit Frikyrkliga studieförbundet, Naturskyddsföreningen, Birka folkhögskola och Bildningsförbundet Mittnorrland. Dessutom har vi haft några kurser i svampfärgning under ledning av Maj-Britt Såthe.

 

Föreningen idag

 

Föreningen, eller åtminstone några av dess medlemmar, deltar även fortsättningsvis i inventeringar av olika slag, främst genom uppdrag från länsstyrelsen eller Skogstyrelsen. Årligen (med något undantag) återkommande aktiviteter är förutom årsmöte med middag, lotteri och ofta någon föredragshållare, knytkalas under januari/februari, deltagande i Skogens dag och Bilfria dagen samt en tvådagars höstutflykt med övernattning. Svampens dag brukar föreningen fira med svamputställning, de senaste åren har den varit på Jamtli i Östersund och den brukar vara mycket välbesökt. Utöver dessa aktiviteter brukar vi ha en vårutflykt, en fjällutflykt där intresset är koncentrerat på kantareller samt en senhöstutflykt med inriktning på trattkantareller. I år planerar vi att ha en eller ett par tillfällen med inriktning på färgsvamp samt vid ett senare tillfälle färgning med de svampar vi hittat. Föreningen har idag 106 st medlemmar, antalet har under senare år varierat mellan ca 100 -160 st.

 

Medlemmarna är mest intresserade av matsvampar, ganska naturligt, men det är tyvärr ett sjunkande antal som deltar i våra aktiviteter även om intresset för svamp tycks vara ökande. Är det en allmän trend?

 

Lars Lundberg är idag 92 år gammal och är fortfarande pigg och alert och den klippa vi anlitar för artbestämning när andra går bet. Han har också bidragit till de historiska uppgifterna i denna artikel.

 

Logotypen, med Jämtlands landskapssvamp blodriskan som grund, togs fram efter beslut av årsmötet 2009. Behjälplig med detta var Ulla Granqvist som utgick från en akvarell av Lena Magnusson.

 

Karin Kellström, ordförande sedan 2009