Hem

Föreningens syfte

 

• ÖMF verkar för ett ökat svampintresse och ökad kunskapsnivå om svamparter och svampars roll i naturen.

• ÖMF vänder sig till alla som är intresserade av svampar, både matsvampsplockare och mer mykologiskt intresse.

• ÖMF ordnar utflykter, svamputställningar, svampinventeringar i samarbete med Sveriges Mykologiska förening, Artdatabanken och Naturvårdsenheten Jämtlands länstyrelse.

 

Två av våra tidigare ordföranden, Lars Lundberg 1977-1996 och Maj-Britt Såthe 1997-2008, vid den årligen återkommande Svampens Dag i september på Jamtli.

OBS!

Besök även vår Facebooksida där det kan finnas aktuell info om utflykter

Adress:

Östersunds Mykologiska Förening

 

 

Bli medlem i ÖMF

 

Medlemsavgift 2018

Medlem 120:-

För varje ytterligare familjemedlem 30:-

Plusgiro: 432 229 9-1

 

Kontakt:

Karin Kellström

0640-181 65

e-post

karin.kellstrom@rodhus.se

 

Birgit Ström

063-801 61

e-post. birgit.strom@gmail.com